CONSELLS DE CALEFACCIÓ

 • Revisar que la pressió d’aigua es mantingui estable i al punt correcte.
 • Purgar de tant en tant els emissors, sobretot els que tenen aire molt sovint.
 • Mantenir una temperatura ambient de confort entre 20 i 21,5 ºC.
 • Cal dir que la funció d’un cronotermòstat és importantíssima per l’estalvi energètic, i ens permet mantenir la calefacció a uns mínims de temperatura, que alhora fa que no costi tant assumir les temperatures de confort, (un programador independent només tanca o obra). En canvi, un cronotermòstat actual pot fer variacions de temperatura a diferents horaris, i a gust podem jugar entre 14 ºC i 21,5 ºC, durant tota la setmana i gaudir estalviant. La calefacció central per aigua escalfa per transmissió i, per tant, escalfa els elements a part de l’espai, i això fa que perduri la calor molt més que amb un sistema d'aire. (Cal dir que és la més saludable).
 • Seccionar diferents zones d'una instal·lació també és important, sobre tot han d'estar relacionades amb els punts cardinals.
 • Si la instal·lació disposa d’aïllament per a les canonades cal verificar visualment el seu estat de conservació.
 • Amb les calderes més modernes, que porten indicadors digitals, de tant en tant s'ha d'observar si senyalitzen alguna alarma o codi i notificar-ho a l'empresa de manteniment.
 • Mantenir les sales de calderes netes i lliures d’elements aliens a la instal·lació.
 • Netejar els radiadors per dintre i per darrera amb alguna mena de plomer o vapor. (Això no ho acostuma fer l'empresa de manteniment si no es contracta específicament).
 • Cal estar al dia amb un sistema contra incendis que permeti tenir un extintor a prop de les calderes o caldera.
 • No engegar una instal·lació sense un manteniment tècnic abans de temporada, si per una raó s’ha de fer assegurar que la bomba o bombes de circulació no estiguin bloquejades, la xemeneia no obstruïda i que la pressió sigui la correcta.
 • Assegurar que les reixes de ventilació de la sala de calderes no estiguin tapades.
 • És recomanable que la temperatura de la caldera, sempre que no sigui de condensació o baixa temperatura, es reguli a 60 - 65 ºC quan les temperatures exteriors mínimes siguin de 10 – 15 ºC, 70 - 75 ºC amb 9 – 5 ºC, 80 – 85 ºC amb 0 - 4 ºC i 90 – 95 ºC a partir de menys zero.
 • Al detectar un soroll no habitual, caldrà avisar a l'empresa de manteniment.
 • Si es detecta que hi ha taques d'olis o similars al voltant de la maquinària, cal avisar ràpidament a l'empresa de manteniment.
 • Cal observar de tant en tant si existeixen parts rovellades o malmeses en la instal·lació en general i avisar a l’empresa de manteniment i/o intentar reparar amb paper de vidre i pintura d’imprimació o amb oli depenent del motiu.

Per a qualsevol aclariment o dubte referent als consells o la nostra empresa no dubti amb contactar via telefònica o amb correu electrònic i l'atendrem. Aquests consells són bàsicament per a instal·lacions industrials i comercials, tot i així poden servir en certa mesura per a instal·lacions domèstiques.