CONSELLS DE CLIMATITZACIÓ

 • Revisar que la pressió d’aigua es mantingui estable i al punt correcte si la instal·lació funciona amb circuït hidràulic.
 • Purgar de tant en tant els fancoils, sobretot els que tenen aire molt sovint.
 • Mantenir una temperatura ambient de confort entre 20,0 i 22,5 ºC al hivern.
 • Mantenir una temperatura ambient de confort entre 24,5 i 26,0 ºC a l'estiu.
 • Cal dir que la funció d’un cronotermòstat és importantíssima per l'estalvi energètic, i ens permet mantenir la climatització a uns mínims de temperatura, que alhora fa que no costi tant assumir les temperatures de confort, (un programador independent només tanca o obre). En canvi, un cronotermòstat actual pot fer variacions de temperatura a diferents horaris, i a gust podem jugar entre 14 i 21,5 ºC al hivern i 24,5 i 28 ºC a l'estiu, durant tota la setmana i gaudir estalviant. Els sistemes de climatització majoritàriament són per aire, i amb més raó a la zona litoral i prelitoral per l’alt índex d’humitat relativa. Per tant, escalfa i refreda l'aire d'un espai; això fa que s'escalfi o es refredi molt ràpidament tant a la posta en marxa com a l'aturada. Segons es miri, amb aquest sistema el cronotermòstat no té la mateixa incidència que en la calefacció central.
 • Seccionar diferents zones d'una instal·lació també és important, sobretot han d'estar relacionades amb els punts cardinals.
 • Si la instal·lació disposa d’aïllament per a les canonades cal verificar visualment el seu estat de conservació.
 • Amb les màquines més modernes que porten indicadors digitals, de tant en tant s'ha d'observar si senyalitzen alguna alarma o codi i notificar-ho a l'empresa de manteniment.
 • Mantenir la sala de màquines neta i lliure d’elements aliens a la instal·lació.
 • Cal estar al dia amb un sistema contra incendis que permeti tenir un extintor a prop de les màquines.
 • No engegar una instal·lació sense un manteniment tècnic abans de temporada, si per una raó s'ha de fer assegurar que la bomba o bombes de circulació no estiguin bloquejades i que la pressió sigui la correcta; això si el sistema funciona per aigua i cal fer una neteja a fons dels filtres en tots els sistemes.
 • Assegurar que les reixes de ventilació de la sala de màquines no estiguin tapades.
 • Al detectar un soroll no habitual, caldrà avisar a l’empresa de manteniment.
 • Tot i fer un manteniment contractat, depenent de les visites contractades, cal demanar a l’empresa de manteniment la neteja de filtres de més que caldria fer.
 • Si se sent pudor que sortís d'un aparell de climatització, caldria descartar que no fos per buidar-se el sifó del desguàs. El primer a tenir en compte és que si a l'estiu feia o no pudor; Si en feia, cal avisar a l'empresa de manteniment, si no en feia, per descartar d'avisar a dita empresa, caldria omplir amb una mica d'aigua la part on recull l'aigua la màquina interior.
 • Netejar els esplits de superfície, tant de paret, de sostre o de terra per la part de la carcassa, amb alguna mena de producte per al plàstic. (Això no ho acostuma a fer l’empresa de manteniment si no es contracta específicament).
 • Netejar les màquines exteriors de brutícia supèrflua com fulles, acumulació de pols, pelusses i altres elements d’obstrucció.
 • Si es detecta que hi ha taques d'olis o similars al voltant de la maquinària, cal avisar ràpidament a l’empresa de manteniment.
 
 • Cal observar de tant en tant si existeixen parts rovellades o malmeses en la instal·lació en general i avisar a l’empresa de manteniment i/o intentar reparar amb paper de vidre i pintura d’imprimació o amb oli depenent del motiu.

Per a qualsevol aclariment o dubte referent als consells o la nostra empresa no dubti amb contactar via telefònica o amb correu electrònic i l'atendrem. Aquests consells són bàsicament per a instal·lacions industrials i comercials, tot i així poden servir en certa mesura per a instal·lacions domèstiques.