Aconsellar als nostres clients i futurs clients és una de les nostres tasques; a través dels anys ens hem relacionat amb molts dels que ara ho són. Abans hem d'aclarir que és diferent el manteniment preventiu al correctiu; el primer (com el seu nom indica) és per a prevenir el segon. El correctiu consisteix en reparar les avaries de les instal·lacions. El fet de fer un manteniment preventiu no exclou la instal·lació de possibles avaries, però sí és cert que les fa disminuir, a l’igual que els sorolls, humitats i altres desperfectes, a més de baixar el consum. Segons les noves normatives i per lògica, si les instal·lacions en garantia no tenen un contracte signat de manteniment perden la garantia. Sense arribar a aquests extrems amb els nostres clients, recomanem o bé contractar un manteniment renovable anualment complet o pactar un contracte bàsicament tècnic i assumir les parts més senzilles, per a abaratir despeses. Un altre consell important és l'ús de les instal·lacions, el seu funcionament i el disseny original, amb les opcions que millorin la seva funcionalitat.