Títol de Registre de Marca

ISO 9001: 2015    “Certificat de gestió de la qualitat”

ISO 14001: 2015    “Certificat de gestió ambiental”

​Classificació Empresarial de Contractistes d'Obres en el grup J2 categoria 3 "Instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització" i en el grup J4 categoria 2 "Instal·lacions mecàniques de lampista i sanitàries"
 
 
 
 
Classificació Empresarial de Contractista de Serveis en el grup P1 categoria 1 "Serveis de manteniment i reparació d'equips elèctrics i electrònics", en el grup P2 categoria 1 "Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de fontaneria, conduccions d'aigua i gas" i en el grup P3 categoria 2 "Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat"
 
 
 
 
REA (Registre d'Empreses Acreditades Sector de la Construcció de Catalunya) amb el número 09000020529
 
 
 
 
 
Registre Territorial per poder operar amb gasos fluorats d'efecte hivernacle
 
 
 
 
Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) amb el número 080163525 en les següents activitats:
- Electricitat (AT2 Categoria Especialista - IBTE) 
- Gas (Categoria B) 
- Productes petrolífers líquids (REIP, Categoria I)
- Instal·lacions tèrmiques en edificis (Calefacció, ACS i Climatització) 
- Fred Industrial (Nivell 2)
 
 
Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixes de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor 
 
 
 
 
Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides amb el número 5144CAT-LgB "Tractament a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi"
 
 
 
 
Contracte de Control d'Activitat d'Empresa amb TÜV RHEINLAND (Entitat d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya) 
 
 
 
 
Inscrita a FEGICAT (Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya)
 
 
 
 
Inscrita al Gremi d'Instal·ladors de Sabadell i Comarca
 
 
 
 
Inscrita al Centre Metal·lurgic de Sabadell (Associació dels empresaris del metall)
 

 

 

LLONCH-CLIMA, SL

 

Bernat Metge, 40
08100 - Mollet del Vallès (Barcelona)

Tel: 93 579 73 60

llonch-clima@llonch-clima.cat

fegicat.jpg

LLONCH - CLIMA, SL 2019 © Tots els Drets Reservats