top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2011
CASAL GENT GRAN CARLIT
A BARCELONA

Edifici situat al Districte de l'Eixample de Barcelona. Substitució del sistema de climatització existent per un de nou de marca CLIMAVENETA amb un consum molt més eficient i ecològic.

BIBLIOTECA DEL FORT PIENC
A BARCELONA

Edifici emblemàtic situat al Districte de l'Eixample de Barcelona. Climatització amb un sistema DAIKIN de baix consum i ecològic.

EDIFICI GOLFERICHS
A BARCELONA

Edifici propietat de l'Ajuntament de Barcelona i situat al Districte de l'Eixample. Climatització mitjançant la substitució del sistema obsolet i fora de normativa per un de més eficient, ecològic i molt menys consum de la marca DAIKIN.

CASA ELIZALDE
A BARCELONA

Climatització de l'edifici mitjançant la substitució de l'equip existent per un

de nou, inverter de gas ecològic i consum molt més baix.

CAP DOCTOR MARTÍ I JULIÀ A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Millora de la climatització mitjançant el canvi del dipòsit d'inèrcia amb les seves canonades corresponents.

CLÍNICA L'ALIANÇA DE BARCELONA

Clínica enclavada en un edifici emblemàtic i modernista, construït l'any 1917 per l'arquitecte Josep Domènech i Mansana. Reforma del sistema de climatització, aigua freda, aigua calenta sanitària, sistema contra incendis i oxigen.

GUÀRDIA URBANA BADIA
DEL VALLÈS

Instal·lació completa amb un sistema de climatització mitjançant un nou sistema de tecnologia inverter, ecològic i amb bomba de calor.

OFICINA DISTRICTE 1
DE BADALONA

Millores substancials de la climatització i de la seva distribució d’aire a l'edifici municipal de La Plana, Oficina del Districte 1 de Badalona, mitjançant la posta a punt d’una part del sistema de fred i calor i la substitució de la resta del sistema obsolet per un de nou més ecològic i amb consum menor.

INTERNATIONAL
CAPACITORS, SA

Primera fase de la climatització d'una sala blanca mitjançant un sistema de filtratge i climatitzador amb humidificador de la marca HITECSA.

GUÀRDIA URBANA DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

Primera fase de la reforma integral del sistema de climatització i ventilació mitjançant un sistema cabdal variable de la marca DAIKIN, i amb una potència total de 97 kW.

EDIFICI RÀDIO MUNICIPAL PREMIÀ DE MAR
NAU INDUSTRIAL A GRANOLLERS

Millores de la climatització mitjançant el canvi d'una planta refredadora de la marca DAIKIN, amb un consum molt més baix que l'existent i gas ecològic.

Instal·lacions de climatització i ventilació a una nau de Granollers, propietat de l'empresa japonesa Terasaki, amb un sistema tradicional de ventilació pel magatzem i un sistema de climatització inverter i recuperadors entàlpics de la marca LG, per a les oficines.

bottom of page