OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2015

1/2
LIFASA

Es realitza la instal·lació d’un sistema de fancoils amb una potència de 88,00 kW per aigua calenta com a reforç de la instal·lació de calefacció de les oficines; realitzat amb canonades de PPR NIRON, i control centralitzat.

1/2
GUÀRDIA URBANA LLIÇÀ D’AMUNT

Es realitza el canvi d’una planta refredadora obsoleta per una de nova, amb sistema inverter de baix consum de 31,00 kW de potència, amb millores de la instal·lació.

CASA MISERICÒRDIA
15B
15B

15A
15A

15C
15C

15B
15B

1/3

Edifici propietat de l’Ajuntament de Barcelona situat al Districte de Ciutat Vella. Es realitza el canvi d’una planta refredadora de gas R-22 i, per tant, fora de normativa, per una de nova de 369 kW de potència, amb molt més baix consum, i, així, realitzant un estalvi energètic considerable.

CAMP DE FUTBOL VALLVIDRERA
13b
13b

13a
13a

13c
13c

13b
13b

1/3

Equipament de l’Ajuntament de Barcelona, situat al Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Adequació de la instal·lació de calefacció i gas per ajustar-la a la normativa vigent.

CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS

1/3

Es realitza a diversos centres EDAR la reforma i millora del sistema de la ventilació forçada fet mitjançant conductes de xapa galvanitzada i part d’acer inoxidable, amb motors ventiladors i controls variadors de freqüència, millorant, així, el consum i l’efectivitat a les instal·lacions.

1/2
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Reforma del sistema de climatització inverter amb canvi de maquinària i actuacions de millora.

ARXIU MUNICIPAL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
16A
16A

16A
16A

1/1

Equipament destinat a l’administració municipal de la documentació que es genera al Districte. Es realitza la renovació del sistema de climatització de gas R-22 fora de normativa per un a mida, ajustat a l’espai i amb un total de 40 kW de potència.

12a
12a

12b
12b

12a
12a

1/2
GUÀRDIA URBANA DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI

Renovació del sistema de climatització optimitzant l’espai de l’equipament i substitució de l’antiga maquinària de gas R-22 prohibit per unes de noves amb gas ecològic R-410, baix consum i d’alta eficiència energètica, amb un total de 25,6 kW de potència.

11a
11a

11b
11b

11a
11a

1/2
EQUIPAMENT LA MONGIA

Edifici propietat de l’Ajuntament de Cardedeu, destinat a Centre de Formació. Es climatitza l’equipament amb un sistema individual de baix consum.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CECMAVI
10B
10B

10A
10A

10B
10B

1/2

Edifici de culte i acció social a Barcelona. Renovació del sistema de climatització amb consum energètic elevat i gas R-22 fora de normativa per un de baix consum escalonat i d’alta eficiència energètica de la marca, amb un total de 66,2 kW de potència.

FUNDACIÓ PRIVADA GOEL
9b
9b

9c
9c

9a
9a

9b
9b

1/3

Fundació amb seu a Terrassa. S’amplia i es renova el sistema de climatització geotèrmica mitjançant, la instal·lació de fancoils tipus casset de funcionament per aigua geotèrmica i canvi del dipòsit d’inèrcia per un de nou, i el posterior tractament de l’aigua i neteja dels circuits i  bescanviadors.

EDIFICI CARRER MANACOR
8A
8A

8B
8B

8A
8A

1/2

Edifici situat a la ciutat de Barcelona, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Instal·lació del sistema de climatització amb un equip amb baix consum escalonat i d’alta eficiència energètica.

GUÀRDIA URBANA PLATGES
7a
7a

7b
7b

7a
7a

1/2

Renovació del sistema de climatització de l’equipament situat al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, amb un sistema d’alta eficiència energètica.

CENTRE DE SERVEIS PERSONALS GÒTIC DE BARCELONA

1/2

Renovació de la climatització mitjançant dues plantes refredadores de baix consum e inverter, d’última generació i bombes de circulació de baix consum,  amb un total de 50 kW, en aquest edifici del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

OAC SARRIÀ
5a
5a

5b
5b

5a
5a

1/2

Instal·lació del sistema de climatització a la Oficina d’Atenció Ciutadana, mitjançant un equip d’alta eficiència energètica i baix consum.

CENTRE CÍVIC LA BARCELONETA

1/3

Es fan unes millores substancials, canviant tot el control de vàlvules motoritzades del sistema de climatització, per tal d'ajustar i regular les temperatures i guanyar en estalvi i confort substancialment; edifici comprés al districte de Ciutat Vella de Barcelona.   

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
6B
6B

6A
6A

6C
6C

6B
6B

1/3

Climatització d’alguns edificis municipals mitjançant un sistema d’alta eficiència energètica amb un total de 20,4 kW de potència.

CENTRE CÍVIC DRASSANES
4b
4b

4a
4a

4b
4b

1/2

Es renova també, parcialment, el sistema de climatització canviant la maquinària amb gas refrigerant R-22 fora de normativa, per un sistema d’expansió directe i amb baix consum escalonat amb un total de 31 kW de potència. Renovació de la instal·lació d’aigua amb canonades amb normativa UNE EN ISO 15874.

COMUNITAT DE VEÏNS A TERRASSA
3b
3b

3a
3a

3c
3c

3b
3b

1/3

Renovació quasi completa de la instal·lació d’energia solar tèrmica i el seu sanejament, amb plaques solars d’alt rendiment i eficàcia.

2a
2a

2b
2b

2a
2a

1/2
SEU DEL DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI

Renovació del sistema de calefacció mitjançant una caldera de condensació de 85 kW de potència i un rendiment que permetrà un estalvi del 25 % del consum vers l’antic sistema.

1B
1B

1A
1A

1C
1C

1B
1B

1/3
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Manteniment de la climatització segons RITE i renovació del sistema de climatització amb màquines de baix consum i d’alta eficiència energètica