LLONCH-CLIMA, SL, com una de les empreses líders del Vallès i rodalies de Barcelona en el sector de climatització, calefacció i gas, defineix la seva política de Qualitat i Medi Ambient com:

 

 • Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar una resposta adequada a la situació actual i futura del mercat,

       tot coneixent i complint les exigències, requisits i expectatives de les parts interessades.

 • Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat  i medi ambient establerts.

 • Complir amb la legislació i reglamentació de qualitat i medi ambient i qualsevol altre requisit que determini LLONCH-CLIMA, SL.

 • Mantenir els indicadors del sistema, i fer seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer

       i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.

 • Adaptar els nostres processos per tal de protegir el medi ambient en la nostra activitat.

 • Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos,

       així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.

 • Transmetre la nostra política de qualitat i medi ambient a les principals parts interessades.

 • Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats del mercat.

 • Consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.

 • Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.

 • Fomentar i mantenir un ambient estimulant i motivador amb un sentit de responsabilitat en  relació amb la qualitat i el medi ambient.

 

Treballem per oferir un servei de qualitat amb la màxima seguretat i consciència ambiental.