OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2019

EDAR BESÒS - AIGÜES DE BARCELONA

1/3

Instal·lació d’un sistema d’aire condicionat només fred, per al centre control de motors de pretractament, amb la modificació dels conductes de distribució de l’aire tractat, amb la legalització corresponent.

ESPAI CULTURAL KURSAAL - AJ. DE MONTCADA I REIXAC

1/3

Reforma i reparació de la planta refredadora bomba de calor, amb el canvi de dos compressors i altres millores, inclòs el manteniment anual de la instal·lació.

1/1
CENTRE CÍVIC SANT ROC - AJ. DE BADALONA

Canvi d’una màquina compacta d’expansió directa de 82,00 kW de potència, de millor eficiència energètica i estalvi en el consum, amb l’adaptació dels conductes i en general.

1/3
SALA DE MÀQUINES - FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

Reforma i millores del sistema geotèrmic, amb canvi del sistema de l’ACS, inclòs un interacumulador de 500 litres fent-lo funcionar amb la geotèrmia (aconseguint així una eficiència energètica del 100%).

CEIP ELS PICOTS - AJ. LLIÇÀ D'AMUNT

1/2

Substitució de caldera de peu de gasoil malmesa per una de noves tecnologies i amb més eficiència energètica, de 170,00 kW de potència.

1/3
CASA DE LA VILA - AJ. BADIA DEL VALLÈS

Instal·lació de calefacció central a gas natural, amb calderes de condensació de 220,40 kW, tot incloent: radiadors d’alumini; valvuleria termostàtica; canonades tipus multicapa; secció de 9 zones; control centralitzat automatitzat i digital. Adequació a normativa de la sala de calderes i instal·lació de gas amb les legalitzacions pertinents.

1/3
ESCOLA BRESSOL L'ESPURNA 2A FASE . AJ. LLIÇÀ D'AMUNT

Instal·lació de la climatització mitjançant un sistema aire – aire, obra integral amb legalització inclosa. La maquinària inverter amb una potència de  50,40 kW.

1/3
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS - AJ. BARCELONA

Instal·lació de la climatització mitjançant un sistema de cabal variable amb recuperació de calor, i ventilació segons la nova normativa ERP 2018, mitjançant conductes de distribució, amb tota l’obra civil, tant de disseny, nova i col·lateral; així com les legalitzacions pertinents. La maquinària és de tecnologia inverter amb una potència de  31,50 kW.

1/2
ESCOLA BRESSOL PALAUDÀRIES 2A FASE - AJ LLIÇÀ D'AMUNT

Instal·lació de la climatització mitjançant un sistema aire – aire, obra integral amb legalització inclosa. La maquinària inverter amb una potència de  43,40 kW.

1/3
CASAL MARIANAO - AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Reforma integral del sistema de climatització amb la intenció de millorar l’eficiència energètica, centralitzant mitjançant un control tota la instal·lació, tant des de la vessant hidràulica, elèctrica com de comunicació, amb aprofitament de maquinària existent i canviant la mateixa de lloc.

EDIFICI JOSEP TARRADELLAS- DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1/2

Canvi d’una màquina compacta d’expansió directa de 28,00 kW de potència, amb millor eficiència energètica i estalvi en el consum, amb l’adaptació dels conductes i en general. Millores de la instal·lació de la climatització amb la intenció de millorar l’eficiència energètica, substituint dues bombes de circulació de gran capacitat i millores en general amb legalització inclosa.

1/3
ESCOLA BRESSOL LA BALDUFA 3A FASE - AJ. VILANOVA DEL VALLÈS

Instal·lació de la climatització mitjançant un sistema aire - aire. Maquinària inverter amb una potència de  31,10 kW.

1/3
SOC ARAGÓ - SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Instal·lació de la climatització mitjançant un sistema de cabal variable amb recuperació de calor, i ventilació segons la nova normativa ERP 2018, amb conductes de distribució, tota l’obra civil col·lateral, així com treballs de sostres, parets i legalització. La maquinària és de tecnologia inverter amb una potència de  123,20 kW.