top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2012
CENTRE DE SERVEIS
SOCIALS CASC ANTIC DE BARCELONA

Canvi del sistema de climatització mitjançant noves canonades amb sistema multicapa, certificades amb tots el controls de la UE, amb el seu corresponent aïllament tèrmic.

CAP FLORIDA A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Instal·lació de noves canonades segons norma DIN 2440.

OAC LLIÇÀ D'AMUNT

Dins el manteniment de climatització que s'ofereix a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, es recomana i s'instal·la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, un nou sistema de climatització molt més eficient i amb molt menys consum que l'existent.

SEU DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Edifici ubicat en un antic convent del segle XVII. Instal·lació i posada en marxa dues plantes refredadores de la marca LENNOX, de 72 kW de potència i amb la corresponent instal·lació de la sala de calderes.

CAMP DE FUTBOL DE
LLIÇÀ D'AMUNT

Canvi de les instal·lacions per a baixar-ne el consum i millora de l'eficiència energètica amb les remodelacions necessàries i la substitució de la caldera per una de nova de la marca ROCA, amb un total de 115 kW.

HOSPITAL DE BELLVITGE

Instal·lació de noves canonades segons norma DIN 2440 per a millorar els rendiments i fer més eficient el sistema de la climatització.

MERCAT MUNICIPAL DE
BADIA DEL VALLÈS

Climatització de l'edifici mitjançant un sistema ROOF-TOP de la marca CIATESA amb sistema FREE-COOLING i recuperador d'energia i adaptant-la mitjançant un control centralitzat.

CENTRE CÍVIC DRASSANES
A BARCELONA

Millores relacionades amb les instal·lacions, amb el canvi de canonades existents per unes de noves que compleixen la normativa UNE-EN-12735.

AJUNTAMENT DE SABADELL

Dins la fase d’expansió i creixement constant, oferiment de servei tècnic en les diferents dependències de l'Ajuntament de Sabadell.

CAP LES PLANES DE
SANT JOAN DESPÍ

Climatització mitjançant un sistema inverter d'expansió directe i de control individualitzat i personalitzat, de la marca LG, de baix consum a més de 18 espais.

bottom of page