top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2023
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
EL CASINET
AJUNTAMENT DE BADALONA  - BIBLIOTECA SANT ROC

Obres per l’execució d’un sistema de climatització per cabal variable amb recuperació de 28 kW, d’alta eficiència, amb l’adequació del nou sistema de la climatització, amb canonades i conductes d’aire tractat amb aïllament. I un sistema de ventilació amb recuperadors entàlpics de 6.000 m3/h.

Obres de substitució de la planta refredadora per producció d’aigua calenta i freda destinades al servei de climatització principal. Amb un total de 83 kW. Inclosa la renovació de canonades de tot el sistema de producció, canvi de teulada i millores

de la sala en general.

CONSELL COMARCAL DEL MARESME - EDIFICIS MUNICIPALS A MATARÓ
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA – EDIFICI OFICINES SAGRERA ESTIVILL

Realització del manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions

de la climatització

Obres segona i tercera fase “Modificació de la substitució de la segona refredadora

i dels equips de climatització de la sala d'operadors CCM” i “Trasllat màquina clima” desprès de la primera fase, amb un total de 558 kW amb una recuperació de 728 kW

i dos equips de climatització d’expansió directa amb la suma de 164 kW i  25.000 m3/h.

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
CAN RASPALL
BARCELONA CICLE DE L’AIGUA

Sistema de climatització amb fancoils per aigua de 50 kW, amb l’adequació

del nou sistema de la climatització, amb canonades. Millores en general

i nou sistema de control.

Realització del manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions

de la climatització.

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Realització del manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions

de la climatització.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL AJUNTAMENT DE
CORNELLÀDE LLOBREGAT

Instal·lació d’un nou sistema de climatització per expansió directa de 52 kW,

d’alta eficiència, i claus en mà.

AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS - ESCOLA BRESSOL
EL CIRERER

Obra de reforma de la sala de calderes amb canvis d’elements, bombes de circulació

i caldera de condensació d’alta eficiència de 140 kW.

CORPORACIÓ DE
MITJANS AUDIOVISUALS 
SANT JOAN DESPÍ

Subministrament, muntatge i posada en servei d’un equip de refrigeració a la sala

de ‘racks’ de l’ASI (Administració de Serveis Informàtics) del centre de Sant Joan Despí 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. (TV3). Hi són incloses

les millores de la sala en general de més de 70kW.

AJUNTAMENT DE 
MASQUEFA - CENTRE TECNOLÒGIC
COMUNITARI

Remodelació del sistema de la climatització del Centre Tecnològic Comunitari;

inclou una nova instal•lació de climatització de cabal variable de més 100 kW,

23 unitats terminals interiors, 2 d’exteriors i un sintema de ventilació amb recuperació de calor (per a 10.000 m3/h repartits en 2 equips).

AJUNTAMENT DE BADALONA 
CAMP DE FUTBOL MONTIGALÀ
I CAMP DE FUTBOL LLOREDA

S’ha dut a terme una adequació de les instal•lacions pel compliment de la normativa de la legionel•losi, una reforma de la instal•lació del sistema de calefacció/ACS i una substitució de vàlvules barrejadores de les instal•lacions d'aigua calenta sanitària. S’ha afegit un sistema de cloració a la instal•lació, juntament amb una substitució de les bombes de recirculació de l'aigua calenta sanitària.

AJUNTAMENT DE DOSRIUS
CASA DE LA VILA

Reforma i renovació del sistema de la climatització a la segona planta de l’edifici,

amb expansió directa.

bottom of page