top of page
LLONCH-CLIMA, SL, com a empresa certificada
en ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, us informa sobre la sistemàtica d’avaluació continuada
de proveïdors que realitza anualment.

 

Durant el primer trimestre de l’any, almenys els vint proveïdors més actius de LLONCH-CLIMA, SL són sotmesos a un procés d’avaluació continuada,

amb la finalitat de controlar la seva activitat tant

des del punt de vista de qualitat com medi ambient.

 

Cada criteri s’avalua del 1 al 20 segons el ordre en que, de forma ascendent o descendent (segons el criteri), queda el llistat de proveïdors avaluats.

 

Els criteris de qualitat són els següents:

Import de compres anual

Import de compra acumulada des

de l’inici de la relació amb el proveïdor

Import de compra acumulat dels

darrers 3 anys

Forma de pagament:

1r)  venciment

2n) tipus factura

3r)  tipus pagament

Sintonia amb el proveïdor

Imatge d’empresa

Fidelitat nostra envers als seus

productes i serveis.

Incidències registrades (ratio d’incidències segons el volum de compra), per tipus:

 

Retards en els lliuraments.

Anomalies en la qualitat del

producte subministrat, servei

prestat o treball realitzat.

Incompliment dels pactes relatius

a preus i condicions.

Altres discrepàncies amb els

requisits especificats.

 

I pel que fa als criteris ambientals:

Proximitat del punt logístic habitual del proveïdor.

Disposició de certificat en ISO 14001.

Sensibilització ambiental del personal (aprofitament del transport i embalatge).

Tractament de temes ambientals en

la pàgina web del proveïdor.

                                                                                                                    

 

 

En cas de ser proveïdor i voler estar

informat sobre el resultat de la seva avaluació,

pot contactar amb el nostre equip

de qualitat i mediambient:

(llonch-clima@llonch-clima.cat)

bottom of page