LLONCH-CLIMA, SL, com a empresa certificada en ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, us informa sobre la sistemàtica d’avaluació continuada
de proveïdors que realitza anualment.

 

Durant el primer trimestre de l’any, almenys els vint proveïdors més actius de LLONCH-CLIMA, SL són sotmesos a un procés d’avaluació continuada, amb la finalitat de controlar la seva activitat tant des del punt de vista de qualitat com medi ambient. Cada criteri s’avalua del 1 al 20 segons el ordre en que, de forma ascendent o descendent (segons el criteri), queda el llistat de proveïdors avaluats.

 

Els criteris de qualitat són els següents:

 • Import de compres anual

 • Import de compra acumulada des de l’inici de la relació amb el proveïdor

 • Import de compra acumulat dels darrers 3 anys

 • Forma de pagament:

  • 1r) venciment

  • 2n) tipus factura

  • 3r) tipus pagament

 • Sintonia amb el proveïdor

 • Imatge d’empresa

 • Fidelitat nostra envers als seus productes i serveis.

 • Incidències registrades (ratio d’incidències segons el volum de compra), per tipus:

 • Retards en els lliuraments.

 • Anomalies en la qualitat del producte subministrat, servei prestat o treball realitzat.

 • Incompliment dels pactes relatius a preus i condicions.

 • Altres discrepàncies amb els requisits especificats.

 

I pel que fa als criteris ambientals:

 • Proximitat del punt logístic habitual del proveïdor.

 • Disposició de certificat en ISO 14001.

 • Sensibilització ambiental del personal (aprofitament del transport i embalatge).

 • Tractament de temes ambientals en la pàgina web del proveïdor.

                                                                                                                    

En cas de ser proveïdor i voler estar informat sobre el resultat de la seva avaluació, pot contactar amb el nostre equip de qualitat i mediambient

(llonch-clima@llonch-clima.cat)