top of page

PRESENTACIÓ

Volem presentar-nos com una empresa familiar i dinàmica, amb una filosofia de voler fer la feina ben feta i amb la projecció d'una empresa mitjana. Aquesta és la raó per la qual hem instaurat la ISO 9001 de qualitat, la qual remarca l'organització, el seguiment i els indicadors del bon funcionament de l'empresa. La ISO 9001 ens l'han aprovat amb zero "no conformitats". Alhora també hem instaurat la ISO 14001 mediambiental.
 
Tenim, a l'equip que la forma, la part executiva assolint la direcció tècnica, logística, contable, comercial i general. Tota planificació i direcció requereix també la seva corresponent aplicació pràctica. És per això que disposem de tècnics especialistes per a totes les tasques que desenvolupem. També, els clients que la sostenen confien en nosaltres. Una llista de més de 800 clients, el 40 % d'ells de gran facturació, amb fitxa permanent i dividits en diversos sectors:
 
 • Ajuntaments i entitats públiques
   
 • Constructores, promotores i serveis de la construcció
   
 • Indústries vàries i enginyeries
   
 • Administracions de finques i comunitats de veïns
   
 • Altres entitats, com per exemple, religioses, agrícoles, comercials i del ram d'hostaleria.
A l'etapa com a LLONCH-CLIMA hem realitzat instal·lacions de climatització a més de 400 habitatges
de nova construcció, més de 40.000 m² d'oficines, col·legis, comerços, centres cívics, esglésies, fàbriques, tallers,
edificis públics, edificis privats i molts altres edificis.
bottom of page