top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2013
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

Instal·lació de la climatització mitjançant un sistema cabdal variable de la marca DAIKIN a tot l'edifici del carrer Bruc. 

COMUNITATS DE VEÏNS

Diferents comunitats de veïns de la ciutat de Sabadell a través dels administradors de les finques amb un total de més de 150 habitatges per portar el manteniment d'ENERGIA SOLAR TÈRMICA, adequant les instal·lacions i fent millores a les mateixes per tal d'optimitzar el seu consum i eficàcia.

CCIB FÒRUM DE BARCELONA

Reforma integral del sistema de ventilació del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat al Fòrum, amb instal·lació de recuperadors de calor,fets a mida, amb més 1.000 m2 de conductes, i realització de la instal·lació de comportes tallafocs i la corresponent maniobra d’instal·lació elèctrica.

AMBULATORI DE GAVÀ

Reforma integral del sistema de climatització i ventilació amb sistema d'expansió directa al Centre de Residus de Gavà, adequant-lo a la normativa vigent.

POLIESPORTIU JOAN MIRÓ
A BARCELONA

Instal·lació d’un SISTEMA GEOTÈRMIC amb 4 plantes refredadors i 32 forats amb tota la sala de màquines de distribució de canonades de climatització i aigua calenta sanitària amb sistema PPR, i la realització de les corresponents maniobres elèctriques i el seu corresponent aïllament, per tal de complir la normativa vigent.

AUDITORI MUNICIPAL DE
BADIA DEL VALLÈS

Manteniment de climatització de l'edifici de l'Auditori Municipal de Badia del Vallès optimitzant la instal·lació existent i per tal que existeixi un confort adient, i estalvi d'energia.

FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

Entitat sense ànim de lucre. Renovació del sistema de climatització, fent les millores corresponents, i finalitzant amb la nova instal·lació d'una planta GEOTÈRMICA, amb la corresponent remodelació de canonades i posada en marxa del sistema.

bottom of page