top of page
LA NOSTRA SEU
Tenim aproximadament el 70% de recanvis pel manteniment habitual controlat informàticament. (No s'inclouen màquines ni recanvis amb valor
a partir de 250 euros, tot i que sempre tenim algun romanent).


La nau industrial on està ubicada l'empresa
té una superfície de 500 m² de magatzem
a la Planta Baixa  i  200 m²  d’oficines
a la Planta Primera.


L'empresa disposa de vehicles equipats i en bon estat, retolats i un semiestoc de materials bàsics.

Per a cada oficial existeix un equip d'eines,
EPIS de seguretat i farmaciola.
furgos reflectides_subjectiu.jpg
També  tenim tots els equips especials
per fer instal•lacions i manteniment,
com maletí de proves del CO2, compressor
de neteja, termòmetres, columna  proves gas, bomba de buit, manòmetres per gasos refrigerants com R-32,  R – 407 – C, R –410 – A, recuperador de gasos, comprovador d’acidesa, reposador d’oli, bascules de precisió, equip
de neteja dels circuits frigorífics, mesurador
de velocitat de l’aire, mesurador de decibels
i molts d’altres.


Per a cada persona tècnica oficial existeix
un equip d'eines, EPIS de seguretat i farmaciola, anant uniformada amb l'anagrama
de l'empresa.
bottom of page