top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2017
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR

Adjudicació de les obres del canvi de la bomba de calor deshumectadora, recuperador entàlpic i un sistema de 'Freecooling' de la piscina  del Centre Esportiu Municipal situat a Barcelona. La nova planta serà de la marca DIMATEK amb una potència de 60500 Watts i amb canvi de conductes especials per la humitat i renovació de part de les canonades i millores en general. 

NAU INDUSTRIAL
A RUBÍ

Climatització mitjançant un sistema de climatització Inverter d'expansió directa, de la marca DAIKIN amb una potència de 58700 Watts i control de domàtica centralitzada.

CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Planta depuradora d’aigües residuals a Granollers. Reforma del sistema de climatització actual per un sistema nou de cassets centralitzats de marca DAIKIN amb un total de 48400 Watts de potència i la legalització corresponent.

CAMP DE FUTBOL
JOSEP SEGUER
PARETS DEL VALLÈS

Adjudicació de la renovació de les sales de calderes amb sanejament de canonades, adequació segons les normatives RITE i instal·lació de dues noves calderes de la marca BAXI ROCA amb un total de 250000 Watts. 

CASA DE LA VILA DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Reforma del sistema de climatització mitjançant el canvi de les plantes refredadores per unes de noves de la marca DAIKIN amb un total de 38300 Watts i anul·lar el sistema de calefacció existent.

THYSSENKRUPP MATERIALS IBÉRICA, SA

Reforma de climatització de les oficines amb seu a Martorelles amb la incorporació de cassets de sostre de 9000 Watts i modificació d'altres existents.

CAESA, SA

Renovació de les instal·lacions de la climatització, anul·lant el sistema obsolet existent per un d'alta eficiència i de baix consum, de la marca DAIKIN, amb un total de 33000 Watts de calor.

SEU DEL DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA - AJUNTAMENT
DE BARCELONA

Reforma de la climatització mitjançant canvi de conductes, canonades, reixes i instal·lació de diversos fancoils de nova generació.

EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES

Millores de les instal·lacions del sistema solar tèrmic de diferents edificis amb la instal·lació de dissipadors i sanejament de forma generalitzada.

ESCOLA BRESSOL  EL GARGOT - PARETS DEL VALLÈS

Renovació i millora de la renovació d'aire composada de recuperadors entàlpics, incorporant un nou sistema de control centralitzat amb sondes i elements de control.

OFICINES PADDOCK - SABADELL

Canvi de maquinària obsoleta per nova Inverter de la marca DAIKIN, composada per cassets d'expansió directa d'alta eficiència amb una potència de 24000 Watts. 

EDAR CALDES DE MONTBUI

Canvi i renovació de la instal·lació de climatització, canonades frigorífiques i instal·lació elèctrica de protecció, amb un sistema d'esplits de paret de la marca DAIKIN, amb un total de 23260 Watts.

CREU ROJA
MOLLET DEL VALLÈS

Reforma del sistema de climatització i elèctric amb renovació de la il·luminació de baix consum a diversos edificis inclosa la seu central. 

FLINT GROUP IBERIA, SL
OFICINES DE LA SEU
DE VILANOVA DEL VALLÈS

Es realitza la instal·lació d’un sistema d’esplits de paret  i alguna consola de terra, amb una potència de 127,20 kW per a les oficines, amb ventilació entàlpica per a 2800 m3/h. 

MUSEU PRINCIPAL
AJ. DE CARDEDEU

Canvi de planta refredadora de 71,30 kW.  Amb millores de les connexions i la gestió de residus pertinent.

"LA VINYA D'EN PETACA"
AJ. SANT PERE DE RIBES

Canvi de planta refredadora de 224,30 kW.  Amb millores de les connexions i la gestió de residus pertinent.

LOCAL MUNICIPAL DE LA
PLAÇA DE LA VILA
AJ. EL PRAT DEL LLOBREGAT

Es realitza la instal·lació d’un sistema de cabdal variable, amb una potència de 31,50 kW amb cassets i ventilació.

AJ. DE BARCELONA

Adequació a base de reparacions, modificacions, legalitzacions i visites amb l’OAC, segons la normativa RITE, resultat de les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica i d’instal·lació completa a diversos edificis.

AJUNTAMENT DE CARDEDEU - EDIFICI LA MONGIA

Instal·lació de climatització per esplits de paret de reforç de la marca BAXI ROCA a l'edifici amb un total de 17100 Watts i tota la instal·lació elèctrica de protecció per dita instal·lació.

PISCINES MUNICIPALS
CAN BANÚS 

AJ. VILASSAR DE DALT

Reforma de canonades, modificacions, sanejament amb millores de la instal·lació de l’ACS i la climatització en general. I la instal·lació de gas natural amb canvi de cremadors.

EDIFICI CALISAY
AJ. ARENYS DE MAR

Millora de la instal·lació de climatització geotèrmica.

FLINT GROUP IBERIA, SL
FÀBRICA DE LA SEU
DE VILANOVA DEL VALLÈS

Es realitza la instal·lació d’un sistema de climatització amb planta refredadora de 64,5 kW per a la zona industrial amb extraccions, ventilació i filtres de mànega per 17000 m3/h.

CENTRE INFANTIL OBERT
AJ. DE BARCELONA

Instal·lació de ventilació entàlpica amb recuperadors i sistema de conductes encastats, reixes i difusors amb un recuperador de 1000 m3/h cadascun, tot segons la normativa RITE.

AJ. SANTA MARIA
DE MARTORELLES

Es renova la instal·lació de la climatització amb un sistema d’esplits de paret a diferents edificis. Amb una potència de 18,00 kW.

EDIFICI AVE MARÍA
DEPARTAMENT DE SALUT
DE LA GENERALITAT

Es realitza la instal·lació d’un sistema d’esplits de paret, amb una potència de 14,40 kW per unes departaments concrets de l’edifici.

MERCAT MUNICIPAL
AJ. DE CARDEDEU

Canvi de màquina malmesa de conductes de 38,20 kW.  Amb millores de les connexions i la gestió de residus pertinent.

bottom of page