top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2017
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR

Adjudicació de les obres del canvi de la bomba de calor deshumectadora, recuperador entàlpic i un sistema de 'Freecooling' de la piscina  del Centre Esportiu Municipal situat a Barcelona. La nova planta serà de la marca DIMATEK amb una potència de 60500 Watts i amb canvi de conductes especials per la humitat i renovació de part de les canonades i millores en general. 

CAMP DE FUTBOL
JOSEP SEGUER
PARETS DEL VALLÈS

Adjudicació de la renovació de les sales de calderes amb sanejament de canonades, adequació segons les normatives RITE i instal·lació de dues noves calderes de la marca BAXI ROCA amb un total de 250000 Watts. 

NAU INDUSTRIAL
A RUBÍ

Climatització mitjançant un sistema de climatització Inverter d'expansió directa, de la marca DAIKIN amb una potència de 58700 Watts i control de domàtica centralitzada.

SEU DEL DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA - AJUNTAMENT
DE BARCELONA

Reforma de la climatització mitjançant canvi de conductes, canonades, reixes i instal·lació de diversos fancoils de nova generació.

EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES

Millores de les instal·lacions del sistema solar tèrmic de diferents edificis amb la instal·lació de dissipadors i sanejament de forma generalitzada.

ESCOLA BRESSOL  EL GARGOT - PARETS DEL VALLÈS

Renovació i millora de la renovació d'aire composada de recuperadors entàlpics, incorporant un nou sistema de control centralitzat amb sondes i elements de control.

MUSEU PRINCIPAL
AJ. DE CARDEDEU

Canvi de planta refredadora de 71,30 kW.  Amb millores de les connexions i la gestió de residus pertinent.

CENTRE INFANTIL OBERT
AJ. DE BARCELONA

Instal·lació de ventilació entàlpica amb recuperadors i sistema de conductes encastats, reixes i difusors amb un recuperador de 1000 m3/h cadascun, tot segons la normativa RITE.

"LA VINYA D'EN PETACA"
AJ. SANT PERE DE RIBES

Canvi de planta refredadora de 224,30 kW.  Amb millores de les connexions i la gestió de residus pertinent.

AJ. SANTA MARIA
DE MARTORELLES

Es renova la instal·lació de la climatització amb un sistema d’esplits de paret a diferents edificis. Amb una potència de 18,00 kW.

LOCAL MUNICIPAL DE LA
PLAÇA DE LA VILA
AJ. EL PRAT DEL LLOBREGAT

Es realitza la instal·lació d’un sistema de cabdal variable, amb una potència de 31,50 kW amb cassets i ventilació.

EDIFICI AVE MARÍA
DEPARTAMENT DE SALUT
DE LA GENERALITAT

Es realitza la instal·lació d’un sistema d’esplits de paret, amb una potència de 14,40 kW per unes departaments concrets de l’edifici.

AJ. DE BARCELONA

Adequació a base de reparacions, modificacions, legalitzacions i visites amb l’OAC, segons la normativa RITE, resultat de les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica i d’instal·lació completa a diversos edificis.

MERCAT MUNICIPAL
AJ. DE CARDEDEU

Canvi de màquina malmesa de conductes de 38,20 kW.  Amb millores de les connexions i la gestió de residus pertinent.

bottom of page