top of page
OBRES REALITZADES DURANT L'ANY 2016
CENTRE D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA BESÒS

Substitució parcial dels aparells de climatització per uns de nous amb consum menor escalonat i INVERTER (amb millora de les conduccions). Amb això s’aconsegueix una millor eficiència energètica, baixar el consum i un millor confort (amb una potència de 28 kW).

CASAL DE BARRI CAMPS BLANCS - SANT BOI DEL LLOBREGAT

Es realitza el canvi de la planta refredadora fora de normativa i obsoleta per una de nova amb baix consum de la marca DAIKIN de 80 kW de potència (amb instal·lació hidràulica, de control  i elèctrica)

TALLERES FILSA, SAU

Instal·lació de climatització en l’ampliació de la seu de Mollet del Vallès. En una primera fase es climatitza la nova nau industrial mitjançant un sistema DAIKIN connectat a un sistema de gestió centralitzat (amb una potència de 40 kW).

AJUNTAMENT DE VILASSAR
DE DALT -PISCINES I PAVELLÓ MUNICIPALS DE CAN BANÚS  

Es realitzen les millores de les instal·lacions de climatització, humitat i calefacció, millorant el consum de les instal·lacions, el confort i l’eficiència energètica.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA

Renovació de la instal·lació de la climatització i la ventilació, amb un sistema d’expansió directe per a 35 oficines i vestíbul, tot amb aparells de conductes a l’edifici a Sabadell (zona Paddock - Corte Inglés), amb un sistema de baix consum inverter i  un total de 477,40 kW.

AJUNTAMENT DE VALLROMANES

Realització de millores i noves instal·lacions elèctriques al campanar de l’església, adaptant les instal·lacions a la normativa i sanejant les mateixes.

AJUNTAMENT DE VILASSAR
DE DALT

Manteniment de climatització, calefacció, sistema solar tèrmic, sistema d’ACS, gas, fontaneria i electricitat a diversos edificis municipals segons la normativa.

CASAL CAN MASSALLERA - SANT BOI DEL LLOBREGAT

Es realitza el canvi de dues plantes refredadores existents, amb gas R-22 i per tant, fora de normativa, per unes de noves INVERTER, de baix consum, de 103,80 kW de potència. Amb instal·lació hidràulica, de control  i elèctrica

CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Contracte de manteniment del sistema de climatització i legionel·losi.

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA HORTA

Reforma parcial de la maquinària de climatització obsoleta canviant diversos fancoils per a millorar el confort i l’eficiència energètica.

GENERAL CABLE - PLANTA MONTCADA I REIXAC

Es realitza la reforma de les línies de gas i la instal·lació de nous cremadors, fets segons les necessitats per a un procés industrial específic i que s’han legalitzat amb l’homologació de tipus únic.  

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VALLMORERA

Es realitzen les millores de les instal·lacions hidràuliques existents per a poder intercalar un filtre de partícules i diferents vàlvules per a tenir més eficiència en el funcionament.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE CARDEDEU

Realització de millores i reforma de la instal·lació de climatització per augmentar l’eficiència energètica i el confort, amb estalvi en el consum.

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS - CEIP LA TORRETA

Es realitza la millora de la instal·lació de calefacció optimitzant el seu confort i reduint el seu consum

FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

Reforma de l’auditori: canviant part dels conductes de la climatització, insonoritzant la maquinària i les zones on s’ubiquen, realització de nova conducció i distribució de reixes de retorn, ajustant la ventilació i col·locant controls i variadors de freqüència tant als climatitzadors com a la ventilació.

ATENEU DE SANT CELONI

Renovació integral del sistema de la climatització. Es realitza el canvi del Roof Top de 198,70 kW, amb sistema Free Cooling i adaptació de conductes de xapa aïllats interiorment i exteriorment. Es realitza la reforma integral de climatització i programat mitjançant un sistema de control centralitzat intel·ligent. També s’instal·len difusors motoritzats.

TALLERES FILSA

Segona fase. Reforma i ampliació del sistema de climatització, amb adaptació a l’existent mitjançant un sistema de control centralitzat de marca DAIKIN. Inclosa ventilació de recuperació entàlpica i climatització amb un total de 63.000 Watts de potència.

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

Edifici municipal del districte de Sant Martí de Barcelona. Propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Adjudicació i realització de la substitució de la planta refredadora existent per una de nova de la marca CLINT amb bescanviador tubular i 2 circuits frigorífics, 1 compressor de cargol i 1 compressor inverter, amb un total de 283.000 Watts de potència.

ESGLÉSIA UNIDA DE TERRASSA

Canvi de la planta geotèrmica marca NIBE i adaptació hidràulicament, elèctricament i control de gestió a distància al sistema de climatització existent, fent unificació de 35 pous. Amb un total de 40.000 Watts de potència.

ALACER MAS, SA

Instal·lació d’un sistema de climatització amb recuperació entàlpica, amb conduccions de la marca DAIKIN, amb projecte de climatització legalitzat realitzat per LLONCH-CLIMA, tot a la seu de Parets del Vallès amb un total de 77.000 Watts de potència.

CASTELL DE CAN TAIÓ

Reforma de la sala de màquines amb canvi de caldera de la marca ROCA de 50000 Watts de Calor, amb millora de la instal·lació, canvi de bomba i d’elements malmesos.

COMUNITAT DE PROPIETARIS
C/BEGOÑA, SABADELL

Reforma i millora del sistema solar amb canvi de plaques solars, instal·lació de canonades parcial i instal·lació de dissipadors de calor dels 3 edificis del complex.

ESSA PALAU, SA

Reforma i millora de la climatització de les oficines amb diverses màquines d’alta eficiència de la marca LG i gasos frigorífics ecològics, amb una potència de 25600 Watts.

AJUNTAMENT DE CARDEDEU
ESCOLA CEIP LES AIGÜES

Reforma del control del sistema de calefacció amb un sistema de la marca ROCA, universal i eficient per a millorar el confort i l’estalvi energètic, amb sanejament de la part elèctrica de la maniobra.

bottom of page